0904 261 429

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phát triển nghề, làng nghề của thành phố trong năm 2018.

Cụ thể, TP Hà Nội sẽ hỗ trợ khoảng 10 – 12 làng nghề xây dựng và phát triển thương hiệu; hỗ trợ 20 cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu thuộc các làng nghề Hà Nội thuê chuyên gia tư vấn thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ xuất khẩu.

Phát triển làng nghề bền vững gắn với bảo tồn các giá trị truyền thống

Đặc biệt, thành phố sẽ đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của địa phương, tập trung vào các sản phẩm làng nghề truyền thống lâu đời thông qua việc xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhằm duy trì hoạt động sản xuất của làng nghề trên thị trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Về công tác đào tạo nghề, Sở Du lịch tiếp tục triển khai Đề án “Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện bảo tồn, phát triển làng nghề kết hợp du lịch tại làng gốm sứ Bát Tràng và làng dệt lụa Vạn Phúc” sau khi được UBND thành phố phê duyệt.

Qua đó, hỗ trợ tạo điều kiện cho các làng nghề phát triển bền vững gắn với bảo tồn các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của làng nghề, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, gia tăng đóng góp của các làng nghề Hà Nội vào sự phát triển kinh tế – xã hội chung của thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *