0904 261 429

Đèn thấu quang vẽ hoa dâm bụt

2,750,000.00 2,500,000.00

Cao: 62 cm
Rộng: 40cm