0904 261 429

Đèn gốm trang trí nội thất vẽ lông công men bóng

3,600,000.00 3,500,000.00

Cao: 65cm

Chao rộng: 45cm