0904 261 429

Đèn gốm trang trí nội thất vẽ chuồn chuồn men rạn

1,850,000.00 1,750,000.00

Cao: 58cm

Chao rộng: 35cm