0904 261 429

Đèn gốm hoa lan rủ men khô

900,000.00 850,000.00

Cao: 52cm

Chao rộng: 35cm