0904 261 429

Đèn ấm vẽ cá chép hoa sen men rạn

4.00 3,500,000.00

Cao: 65cm

Chao rộng: 45cm